Хартія корпоративної етики банківських працівників та установ-учасників Асоціації „Дніпровський Банківський Союз”

Хартія корпоративної етики
банківських працівників та установ-учасників
Асоціації „Дніпровський Банківський Союз”

Загальні положення

 1. Хартія корпоративної етики банківських працівників та установ, надалі Хартія – документ, включаючий в себе основні загальноприйняті принципи етики та моральності на ринку банківських послуг, розроблений та затверджений Конференцією учасників Асоціації „Дніпровський Банківський Союз”, надалі АДБС.
  Банківські установи, що діють на тереторії України потребують сформованих етичних принципів та зрілості корпоративного духу. Формування єдиного бачення базової стратегії функціонування банківської системи в цілому, добросовісної конкуренції та банківської етики.
  Банківськи установи у своїй діяльності повинні вирішувати питання соціально-економічної сфери, в той же час мають задовільняти очікування своїх акціонерів та працівників.
  Вкрай важливо, що принципів, викладених у хартії корпоративної етики банківських установ, мають дотримуватись як діючі члени Асоціації „Дніпровський Банківський Союз”, так й інші люди, що вирішують присвятитти себе банківській справі.
 2. Асоціація „Дніпровський Банківський Союз” — добровільне об’єднання банків та інших суб’єктів господарювання. Серед головних задач якої є формування пофесійної цілосності та етики, спираючись на фундаментальні основи добросовісної конкуренції задля підвищення довіри населення до банківського сектору.
  Банківська справа формується на принципах законності, конфеденційності, гуманності, відповідальності та лояльності. Саме виходячи з вимог формування суспільної довіри до банківських установ та принципів заємної довіри учасників ринку, підписання Хартії бажане усіма учасниками банківського сектору.
  Ця Хартія фіксує основні загальноприйняті принципи та цінності професії банкіра. Учасники АДБС можуть розробляти свої більш детальні нормативні документи, що фіксують вимоги до етичних та корпоративних норм своїх працівників.
  Хартія не замінює існуючі норми поведінки, внутрішні регламентні та інші нормативні документи учасників АДБС та інших банківських установ.

Принципи професійної поведінки

У представників АДБС є зобов’язання та відповідальність перед їх роботодавцями, клієнтами та колегами, професії банкіра та суспільством взагалі. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог Хартії та інших нормативних документів АДБС.

Хартія сформована для забезпечення корпоративних стандартів особистої та колективної поведінки банківських спрацівників та задля забезпечення впевненності споживачів банківських послуг у банківському секторі.

Всі учасники АДБС мають відображати принципи найвищих стандартів ділових відносин. Тому, учасники АДБС погоджуються:

 1. Дотримуватись загальноприйнятих принципів чесності, задля взаємної та суспільної довіри. Запобігати здійсненню незаконних та аморальних справ.
 2. Бути справедливим у ділових відносинах, при виконанні службових обов’язків та суспільній діяльності.
 3. Відповідати очікуванням щодо поведінки у щоденному суспільному житті, керуючись гідністю та підтримуючи репутацію учасника АДБС та банківського працівника.
 4. Бути чемними та уважними, представляючи інтереси в державних установах.
 5. Уникати прийняття подарунків, послуг або стосунків, що є результатом виконання своїх обов’язків і можуть вплинути на об’єктивність точки зору;
 6. Набувати професійних знань та навичок та проявляти компетентність, для як найкращого виконання своїх обов’язків;
 7. Погоджуватись із професійними та корпоративними стандартами банківських установ, у яких професійно зайняті, проявляючи відповідальність та прагнення до нових знань для гарантування актуальності поточної ситуації в установі сучасним вимогам ринку;
 8. Завджи підтримувати конструктивний діалог із учасниками ринку, звертатися за допомогою та порадою до компетентних колег, у разі виникнення труднощів.

Мета та принципи етики банківських працівників та установ

Хартія фіксує основні принципи, прагнучі досягти етичної поведінки банківського бізнесу. Хартія прагне завжди вказувати членам АДБС на найвищі стандарти професії, в той же час задовільняти встановлені законом і нормативними документами вимоги до банківського бізнесу в Україні.

Згідно цього, Хартія складена з наступними цілями:

 • забезпечити колективну заяву стандартів для особистої і корпоративної поведінки банківських працівників;
 • гарантувати прихильність принципам професійної поведінки;
 • сприяти підтриманню впевненості в банківській професії;
 • чинити опір і запобігати непрофесійній поведінці;
 • підтримати соціальні цінності, закони України щодо банківського сектору та вимоги Антимонопольного Комітету України;
 • стимулювати відчуття чесності, справедливості і благопристойності в поведінці банківських працівників;
 • погоджувати поняття прибутковості і соціальної відповідальності;
 • заохочувати прихильність до високих стандартів етичної поведінки членів АДБС;
 • укріпити принципи співпраці з регуляторами;
 • збільшити та утримувати суспільну довіру до банківських установ України.

Хартію складено таким чином, щоб досягнути його цілей керуючись наступними принципами:

Обов’язковість. Банкір дотримує слова. Його слово цінніше і надійніше від будь-яких підписів, печаток та векселів. Банкір бездоганний у правилах гри.

Чесність. Банкір не бере участь у незаконних та аморальних справах, вживає заходів, щоб не допускати їх.

Повага до інтересів клієнтів. Банкір цінує інтереси клієнта, як свої власні — це запорука успіху та добробуту всіх учасників ринку.

Надійність у збереженні банківської таємниці. Банкір абсолютно надійний у збереженні конфеденційних відомостей, які довірені йому іншими особами чи організаціями.

Коректність. Банкір утримується від ідй, що завдають шкоди будь-кому. Він визнає лише чесну конкуренцію як засіб боротьби за лідерство. Банкір конкретний у словах і діях.

Відповідальність. Банкір несе відповідальність перед клієнтом, суспільством, природою. Він не йде за особистими, груповими чи відомчими інтересами, якщо вони суперечать законам суспільства або загальнолюдськими цінностям.

Гуманність. Банкір підтримує традиції національного підприємництва, благодіності та милосердя. Він допомагає нужденному, використовуючи всі наявні можливості.

Єдність і солідарність у міжбанківських відносинах. Банкір дотримується принципів єдності, солідарності, взаємодопомоги, утверджує дух корпоративності та довіри у своїх стосунках з банкірами.